Institut pro záchranu památek


Institut je nezisková nevládní organizace, která jejímž cílem je zachraňovat kulturní dědictví, a to zejména v architektuře.


Aktuálně:

V Křižovnické rezidenci v Tursku byly započaty práce na obnově střechy tzv. Nové hospody. Díky těmto pracím se podaří zachránit podstatu této významné barokní památky.